De Staatskrant

Post Info TOPIC: De Stem van Van Stirum

Senior Member

Status: Offline
Posts: 198
Date:
De Stem van Van Stirum
Permalink   


Na een korte redactionele retraite is "De Stem van Van Stirum" weer terug! Zoals de Hoofdredactie laat weten: "en wel als herboren in een tweede jeugd. Als vanouds zal deze krant er naar streven te berichten over belangwekkendheden uit onze buurt en uit de wereld daaromheen."

"De Stem van Van Stirum" is een vrije publicatie, "gericht op berichten uit de Staatsliedenbuurt en de rest van de wereld." Waar de gesubsidieerde 'projecten' hun copyright zwaar bewaken, wordt vermenigvuldiging en verspreiding van dit sympathieke juist gewaardeerd.

a6_stem_van_stirum.jpg

De Hoofdredactie is bereikbaar via stemvanstirum@upcmail.nlAttachments
__________________
Rick Mosselmans

Date:
RE: De Stem van Van Stirum
Permalink   


Jammer dat de Stem van Van Stirum zo onregelmatig verschijnt. Zou het geen goed idee zijn als zo'n blaadje als dat stadsdeelkrantje deze uitgave op haar pagina's publiceert, inplaats van die rommel die ze er nu in zetten?__________________
Jan Nicolaas

Date:
RE: De Stem van Van Stirum
Permalink   


Zag en hoorde jullie blad ook niet in het audioverlag over de Buurtmediavergadering die stadsdeelwethouder Hetty Welschen afgelopen donderdag in het Westerpark hield. Waren jullie wel uitgenodigd? __________________
Anonymous

Date:
RE: De Stem van Van Stirum
Permalink   


Jan Nicolaas wrote:

Zag en hoorde jullie blad ook niet in het audioverlag over de Buurtmediavergadering die stadsdeelwethouder Hetty Welschen afgelopen donderdag in het Westerpark hield. Waren jullie wel uitgenodigd? 


 Dat was Hettie Welschen helemaal niet, maar een medewerkster van het stadsdeel. Die vertelt eerder dat we haar wel "Hettie" mogen noemen. Denk dat dit als grap bedoeld is.__________________
De Stem van Van Stirum

Date:
RE: De Stem van Van Stirum
Permalink   


Rick Mosselmans wrote:

Zou het geen goed idee zijn als zo'n blaadje als dat stadsdeelkrantje deze uitgave op haar pagina's publiceert,

 Geachte heer Mosselmans,

Dank voor uw morele ondersteuning. De hoofdredactie van ''De Stem'' heeft uiteraard geen invloed op het werk van andere redacties.  Een aanbod van deze strekking zouden wij echter gaarne in overweging nemen.

Met vriendelijke groet

Martijn Suurenbroek

Hoofdredacteur ''De Stem van Van Stirum''__________________
De Stem van Van Stirum

Date:
RE: De Stem van Van Stirum
Permalink   


Jan Nicolaas wrote:

Zag en hoorde jullie blad ook niet in het audioverlag over de Buurtmediavergadering die stadsdeelwethouder Hetty Welschen afgelopen donderdag in het Westerpark hield. Waren jullie wel uitgenodigd? 


 '''De Stem'' is voor deze bijeenkomst helaas niet uitgenodigd. Pas naderhand hoorden wij hiervan van een van de ''Vrienden van de Stem'', een select gezelschap liefhebbers van ons blad.

''De Stem'' heeft zich overigens sinds haar onstaan in november 2010 wel degelijk bekend gemaakt bij de plaatselijke overheid, en b.v. over diverse zaken met de klachtencoordinatoren gecorrespondeerd.

Wellicht hangt deze omissie samen met het zeer onregelmatig verschijnen van ''De Stem'', waardoor de indruk gewekt werd dat het blad voortdurend aan de rand van de afgrond verkeert (hoewel iedere verschijning ervan weer als een sympathieke verrassing zou kunnen worden ervaren).

Hoe dan ook, indien wij door het Stadsdeel niet serieus genomen worden, moeten wij ons dit in de eerste plaats zelf aanrekenen.

Martijn Suurenbroek

Hoofdredacteur ''De Stem van Van Stirum'' __________________
Tob Dock

Date:
RE: De Stem van Van Stirum
Permalink   


De Stem van Van Stirum wrote:
Jan Nicolaas wrote:

Zag en hoorde jullie blad ook niet in het audioverlag over de Buurtmediavergadering die stadsdeelwethouder Hetty Welschen afgelopen donderdag in het Westerpark hield. Waren jullie wel uitgenodigd? 


 '''De Stem'' is voor deze bijeenkomst helaas niet uitgenodigd. Pas naderhand hoorden wij hiervan van een van de ''Vrienden van de Stem'', een select gezelschap liefhebbers van ons blad.

''De Stem'' heeft zich overigens sinds haar onstaan in november 2010 wel degelijk bekend gemaakt bij de plaatselijke overheid, en b.v. over diverse zaken met de klachtencoordinatoren gecorrespondeerd.

Wellicht hangt deze omissie samen met het zeer onregelmatig verschijnen van ''De Stem'', waardoor de indruk gewekt werd dat het blad voortdurend aan de rand van de afgrond verkeert (hoewel iedere verschijning ervan weer als een sympathieke verrassing zou kunnen worden ervaren).

Hoe dan ook, indien wij door het Stadsdeel niet serieus genomen worden, moeten wij ons dit in de eerste plaats zelf aanrekenen.

Martijn Suurenbroek

Hoofdredacteur ''De Stem van Van Stirum'' 


 Moeten we het stadsdeel nog serieus nemen als ze De Stem niet kennen? Wat weten ze dan van onze buurt?__________________

Senior Member

Status: Offline
Posts: 198
Date:
De Stem van Van Stirum
Permalink   


Tob Dock wrote:

 Moeten we het stadsdeel nog serieus nemen als ze De Stem niet kennen? Wat weten ze dan van onze buurt?


De discussie over de 'herkomst' van onze stadsdeelbestuurders is al elders gevoerd, n.a.v. de meting dat ruim 70% nog geen tien jaar in de buurt woont. Als je hier nog zo kort regeert, kun je niet verwachten dat ze de nuurt ook kennen. Daarom wordt de jeugd van stadsdeel West in de moskee op het hart gedrukt te bidden dat God waakt over ons stadsdeelbestuur.__________________

Senior Member

Status: Offline
Posts: 198
Date:
8 december 2012: De Stem van Van Stirum
Permalink   


8 december 2012  1 pagina

De STEM van VAN STIRUM is een vrije publicatie die gericht is op berichten uit de Staatsliedenbuurt en de rest van de wereld. Vermenigvuldiging en verspreiding van het blad worden gewaardeerd.   stemvanstirum@upcmail.nl

OVERHEID ALERT OP STOEPFIETSEN? Een van onze verslaggevers meldt ons het volgende: ''Onlangs zag ik twee agenten per fiets vanaf de Haarlemmerweg het Van Limburg Stirumplein naderen. Omdat ik in hun houding een zekere doelgerichtheid meende waar te nemen, besloot ik het tweetal te observeren, in de hoop dat zij zich zouden bezighouden met wat volgens de ''Staatskrant'' als de grootste ergernis van deze buurt wordt beschouwd, n.l. het stoepfietsen. Zelfs tot in Noord-Ossetië heeft dit wangedrag verontwaardiging gewekt, zo meldde dit sympathieke blad.

De twee wetsdienaren hadden inderdaad een doel. Bij de Primerawinkel stapten zij af en verdiepten zich intensief in een aldaar geparkeerde auto. Ik stelde mij op een meter of tien afstand van hen op, en spotte binnen enkele minuten een vijftal stoepfietsers, de meesten in de galerij waar zich de Albert Heijn bevindt, want zoals bekend wekken supermarkten anti-sociaal fietsgedrag op. De agenten zagen niets daarvan.

Vervolgens vernam ik enig gerucht achter mij, draaide me om en was getuige van een woordenwisseling tussen een buurtgenoot, die zojuist Stomys Snackbar had verlaten, en een fietser die op de stoep tegen hem aan was gebotst. De aangeredene verdedigde zijn wettelijk gelijk met verve, terwijl de fietser zijn wetsovertreding onderbouwde met het armetierige argument ''dat hij van de ene winkel naar de andere moest''. Ik maakte een agent opmerkzaam op deze confrontatie, waarop de aangereden buurtgenoot en ik hem verzochten de fietser te bekeuren. Dit ging echter zo maar niet, verklaarde de dienaar van het recht, hij had immers de overtreding niet zelf aanschouwd. Wel zegde hij toe de wetsovertreder hartig toe te spreken.''

De hoofdredactie van dit blad vertrouwt er op dat dit gebeurd is, maar stelt niettemin vast dat twee geüniformeerde vertegenwoordigers van het stadsdeel zich ongeveer vijftien minuten, d.w.z. een half manuur, intensief hebben bezig gehouden met een geparkeerde auto, en hoewel wij er niet aan twijfelen dat dit een goede reden heeft gehad, klemt het dat handhavers van de wet een dergelijke keuze maken terwijl op een steenworp afstands burgers aangereden worden door fietsers die te beroerd zijn om op de stoep even af te stappen, en ook nog denken dat ze in hun recht staan. In een half manuur kan men makkelijk twintig stoepfietsers bekeuren en dat levert 800 euro op, en voor wie wil doorextrapoleren, dat is 1600 euro per manuur, 38.400 euro per mandag en EU14.016.000 per manjaar, en dat voor slechts één locatie. Een aardige bijdrage aan de staatskas, zou men zeggen, maar dat is niet waar het ons om gaat. Het is de stellige indruk van dit blad dat het overgrote deel van onze buurtgenoten af wil van de plaag van het stoepfietsen, en om dit te bewijzen zullen wij het initiatief nemen tot een nieuw en uniek instrument in de inspraakgeschiedenis van onze buurt, namelijk het stoepreferendum. Wat wij hieronder verstaan en hoe wij dit willen bewerkstelligen kunt u lezen in een van onze volgende uitgaven.

stemstirum.png

STRAATKUNST In onze vorige uitgave deden wij verslag van de oplaaiende buurtdiscussie over wat door sommigen als collectieve straatkunst wordt beschouwd, in een gemeenschappelijke geest geschapen door geïnspireerde buurtgenoten, door anderen echter als een weerzinwekkende sociale misstand. Dit blad wil als publiek medium open staan voor beide zienswijzen. Zo troffen wij op dinsdag 13 november omstreeks het middaguur in de Joan Melchior Kemperstraat bijgaande compilatie aan, een compositie in overwegend zwart en wit, met enkele raak geplaatste blauwe accenten. Het weloverwogen op de voorgrond geplaatste gebroken kinderstoeltje ontroerde ons. Helaas was het werk,waaraan toch enkele dagen gewerkt moet zijn, de volgende dag verwijderd.

COLOFON: Hoofdredactie/tekst/fotografie/verslaggeving: Martijn Suurenbroek stemvanstirum@upcmail.nl Ontwerp kop: Peter Voogdt      Attachments
__________________
Page 1 of 1  sorted by


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard